Visie op een nieuw tijdperk

sociale duurzaamheid

‘Door onze drukke dagelijkse activiteiten hadden wij ondersteuning nodig op het administratieve gedeelte van de ISO certificering.In een zeer prettige samenwerking met Polypartners waar korte lijnen en duidelijke heldere afspraken gehanteerd werden zijn wij erin geslaagd de ISO certificering te bemachtigen.’Inge Markerink, Algemeen Directeur De Praktische GGZ
‘Door de efficiënte samenwerking met Polypartners blijft er meer tijd over voor de mensen die onze hulp nodig hebben.’ Jeroen Bredenoord, Directeur Familysupporters Maas en Waal.
‘Polypartners heeft ons geweldig geholpen bij de implementatie van Careweb. Ze denken mee alsof het om hun eigen bedrijf gaat.’Nico Moleman, bestuurder BuurtzorgT
‘Naast het hele registratie- en kwaliteitssysteem heb ik sinds kort ook de gehele boekhouding in handen van Polypartners gegeven. Ongelooflijk hoeveel tijd mij dit bespaart en welke managementinformatie ik er maandelijks voor terugkrijg. Daarbij komt dat iedere vraag vrijwel direct beantwoord hebt. Polypartners is er echt altijd voor Ex Aequo.’ Jan Punter, Directeur Ex Aequo
‘Polypartners heeft laten blijken over de kennis te beschikken om ons patientenregistratiesysteem te voorzien van waardevolle nieuwe mogelijkheden. De performance van onze organisatie kwam daarmee weer een stap verder en geeft daarmee invulling aan ons streven de zorg betaalbaar te houden.’ Robert-Jan Möhlmann, Financieel directeur Dokter Bosman
‘Soms heb je van die dromen die je wakker houden. Tot je ze uitvoert’ Loesje
‘Je kunt problemen niet oplossen binnen de kaders waarin ze ontstaan zijn.’ Einstein
meedoen Scroll naar beneden
‘Je kunt problemen niet oplossen binnen de kaders waarin ze ontstaan zijn. ’ Albert Einstein

Welkom bij Polypartners. De netwerkorganisatie voor kleinschalige initiatieven in de zorg en het integrale sociale domein. Met onze professionele full-service backoffice faciliteren en bundelen wij innovatieve krachten in het maatschappelijk leven.

Service

‘Zo'n nieuwe zorgonderneming is prachtig, maar niet altijd even makkelijk. Als ik een vraag heb krijg ik meteen antwoord van de collega’s bij Polypartners’. Anita van den Broek, JeugdhulpXtra

Polypartner Service biedt dienstverlening op het gebied van ondernemerschap, contractering, systemen, processen en compliance in onder meer de GGZ, jeugdhulp, participatie, WMO en langdurige zorg. Van strategisch, financieel en juridisch advies tot praktische steun bij ICT, kwaliteitssystemen (ISO), boekhouding en verantwoording.

Onze full-service backoffice is vooral geschikt voor start-ups in de zorg en het sociale domein. Lokale bewonersinitiatieven die zelf een (zorg-)coöperatie willen beginnen, professionals die een nieuw concept willen starten of lokale zorgondernemers die integrale zorg willen bieden worden door Polypartners volledig ontzorgd of geadviseerd op alle gebieden van de bedrijfsvoering.

Voor zorginstellingen en gemeenten werken we veelal per opdracht op offerte, bijvoorbeeld om integrale zorg mogelijk te maken, zicht te krijgen op de financiën, een EPD te implementeren en/of een kwaliteitssysteem turn-key op te leveren.

Start-ups

‘Soms heb je van die dromen die je wakker houden. Tot je ze uitvoert’ Loesje

Het is niet eenvoudig om je als startend initiatief te verhouden tot de complexiteit van wet- en regelgeving. Hoe vraag je zo’n WTZi-erkenning aan? Bij wie kan ik terecht in de gemeente? Zo’n aanbesteding, daar kom ik toch nooit uit met al die beleidsstukken? Dat EPD, dat is toch alleen maar ellende? Kan ik ook zonder contract werken in de GGZ? En wat moet ik doen voor het ‘kwaliteitsstatuut’? Veel initiatieven komen niet echt op gang, lopen vast in de complexe regels of komen in de problemen bij de verantwoording. Speciaal voor starters hebben we een basis ‘starterspakket’ wat we waar nodig aanpassen op de specifieke situatie. Omdat we werken voor veel kleinschalige ondernemingen, hebben we ‘efficiencywinst’: het kwaliteitssysteem is up-to-date, de stukken liggen klaar, de ICT-applicaties die je nodig hebt zijn goed en slim ingericht en we weten waar de valkuilen liggen. Een start-up krijgt een vaste contactpersoon, die altijd goed bereikbaar is, de juiste kennis heeft en past bij de ondernemer / onderneming.

Zorginstellingen

‘Door de efficiënte samenwerking met Polypartners blijft er meer tijd over voor de mensen die onze hulp nodig hebben.’ Jeroen Bredenoord, directeur Familysupporters Maas en Waal

Ook zorginstellingen met een innovatief profiel kunnen terecht bij Polypartners. Met alle veranderingen in de zorg, zowel in de verzekerde zorg als door de decentralisatie naar gemeenten wordt een enorm appèl gedaan op de flexibiliteit en organisatiekracht van zorginstellingen die werken in bijvoorbeeld de GGZ en de jeugdhulp. Er komen meer regels, meer controles, meer opdrachtgevers. De overhead stijgt, de tarieven dalen. Professionals en organisaties hebben last van overmatige bureaucratie, zowel intern als extern. Om verder te kunnen is een forse omslag nodig in strategie, processen en systemen. Daar kunnen wij bij helpen.

Gemeenten

‘Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid’. Albert Einstein

Met de decentralisatie, transitie en transformatie in de zorg en het sociaal domein zijn het in onze visie de gemeenten die de cruciale, regisserende sleutelrol hebben. We zijn samen met innovatieve initiatieven actief in de samenwerking in de lokale omgeving. Maar ook gemeenten zelf kunnen ons inschakelen. We gaan graag in gesprek met gemeenten die op zoek zijn naar praktische oplossingen voor integrale innovatie in zorg, onderwijs en het brede sociale domein. De visie is er wel, maar de uitvoering… daar ligt onze expertise!

Over ons

‘De kunst is om eenvoudig uit te kunnen leggen aan cliënten, professionals en opdrachtgevers wat zij aan ons hebben.’ Bas Werkhoven

Polypartners is, inmiddels twee jaar geleden, ontstaan vanuit de gedachte dat het anders, beter en ook veel goedkoper kan in de zorg. In onze overtuiging hebben de vernieuwers in de zorg professionele steun nodig om hun ‘zaken’ goed te regelen. Omdat ze anders vastlopen in oude patronen. En dat kan. Als je echt wilt en als je de krachten bundelt. Als team van Polypartners hebben we de drive, kennis, kunde en ervaring om de organisatie van (sociale) zorg goed te regelen. We denken en doen binnen én buiten de bestaande kaders. We zijn positief, pro-actief, praktisch en professioneel. Ons team bestaat uit een kleine vaste kern, met daaromheen een flink netwerk aan specialisten op inhoudelijk, strategisch, financieel, ICT, HRM, juridisch en administratief gebied. Het team groeit mee met de ontwikkelingen binnen Polypartners. Bas is de directeur. 32 jaar oud, commercieel econoom. Slimme, creatieve generalist met ICT-talent. Leidinggeven gaat vanzelf, hij doet het al vanaf zijn 16-e. Begonnen in de commerciële call-centerwereld, maar het roer is al een aantal jaren om. Bas is thuis in de wereld van professionals en zorgvernieuwers. Met geduld legt hij collega’s uit waarom iets moet of juist niet mag. Van Bas accepteer je dat omdat hij weet waar hij het over heeft en allang gekeken heeft of het toch niet beter kan. Daarom is Bas de baas van Polypartners. En verder… zijn we een open netwerkorganisatie. We werken samen met alles en iedereen die bezig is met innovatieve initiatieven. Cruciaal zijn onze ‘klanten’. Eigenwijze mensen die ons scherp houden, meedoen en denken in wat beter (en goedkoper) kan. Aan de andere kant hebben we een aantal ‘strategische samenwerkingspartners’. Zo is Careweb onze huisleverancier in EPD en zorgt Be-Inspired voor websites en huisstijl. …

Contact

Polypartner Service B.V.

Bezoek en postadres
Nieuwendammerdijk 536A
1023BX Amsterdam

020 7230 528
no-spam