Over ons

– Wij zijn PolyPartners

Bij PolyPartners werken gedreven mensen met kennis van zorg, ICT, bedrijfskunde en administratie. Wat wij het liefste doen is complexe situaties uit elkaar trekken en ze weer in elkaar puzzelen zodat ze toegankelijker en makkelijker zijn.

Solide structuur

Hulpverleners en zorginstellingen zijn te veel geld en tijd kwijt aan bureaucratie, zakelijke ondersteuning en administratie. Problemen op het gebeid van bedrijfsvoering worden te vaak aangepakt met onnodig dure consultants en ingewikkeld jargon. Wij vinden dat zonde van het geld en de energie. Laat ons zorgen voor de cijfers, de regeltjes en de regelgeving. Dat geeft hulpverleners meer ruimte om te doen wat het beste is voor hun cliënten. PolyPartners bouwt voor zorgverleners een solide structuur van bedrijfsvoering waarop zij hun praktijk kunnen opbouwen en zich in alle vrijheid richten op het verlenen van zorg, op hun eigen manier.

– Zo werken we

PolyPartners gaat relaties aan voor de lange termijn. Ook bij korte opdrachten geloven wij niet in vluchtige contacten. Wij werken samen als partners, naast elkaar. En samenwerken is het effectiefst wanneer mensen elkaar kennen.

Een basis van vertrouwen

Wij vinden het belangrijk dat partners naar elkaar luisteren, ervaringen uitwisselen en open zijn over hun behoeften, beperkingen en mogelijkheden. Daar investeren we graag in. Onze specialisten werken nauw samen met hulpverleners en zorginstellingen, om een bedrijfsvoering te kunnen ontwikkelen die precies past. Een basis van vertrouwen is dan onontbeerlijk en daarom doen wij wat we beloven, in vertrouwen.

– In deze sectoren

De klanten van PolyPartners werken voornamelijk binnen het sociale domein en de GGZ. Wij ondersteunen hen bijvoorbeeld bij het declareren en rapporteren in verschillende financieringsvormen, zoals:

– De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

– De Jeugdwet (JW)

– De Wet Langdurige Zorg (WLZ)

– De Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Wij hebben dagelijks contact met een groot deel van de gemeenten in Nederland, met kleine en grote zorgverzekeraars en met de zorgkantoren die verantwoordelijk zijn voor de financiering van het werk. Wij kennen de weg die onze klanten bewandelen in de ondersteunende, de psychologische en de psychiatrische zorg en wij spreken de taal.

– Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar leuke collega’s. Stuur een open sollicitatie naar vacatures@polypartners.nl.

– Onze medewerkers

Bas is directeur en oprichter van PolyPartners. Als directeur is hij eindverantwoordelijk voor de onderneming als geheel.
In zijn rol als directeur zorgt Bas voor de juiste (werk)sfeer en geeft hij zichzelf de belangrijke taak dat collega’s op de juiste plek zitten en gefaciliteerd worden in het werk dat ze doen.

Marcel is na zijn studie bedrijfskunde in 2012 per toeval in het sociaal domein gerold. Met zijn bedrijfskundige achtergrond en open mindset kan hij echt het verschil maken en toegevoegde waarde leveren, in de bedrijfsvoering van kleine tot middelgrote zorgaanbieders. Marcel adviseert gevraagd en ongevraagd de organisatie waarbij hij betrokken is op alle vlakken van de bedrijfsvoering.

Olesya is financieel medewerker, zij verzorgt voor 6 partners o.a. de verwerking van de in-en verkoop facturen, bankmutaties, debiteuren- en crediteurenbeheer, de openstaande postenlijsten en betalingen. Zij beantwoordt graag boekhoudkundig gerelateerde vragen van de partners en officemanagers.

Jennifer is administratief medewerker, zij verzorgt voor 6 partners o.a. de verwerking van de in-en verkoop facturen, bankmutaties, debiteuren- en crediteurenbeheer, de openstaande postenlijsten en betalingen. Zij beantwoordt graag boekhoudkundig gerelateerde vragen van de partners en officemanagers.

Shannen is PolyPartner, zij is het aanspreekpunt voor vestigingen in Amsterdam-Noord, Dordrecht en Eindhoven.
Verder is Shannen verantwoordelijk voor alles rondom de Eiswijzer, hierdoor kent zij alle ins en outs van de DBC systematiek.

Jean-Paul zorgt ervoor dat de interne processen zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. Zijn doel is om samen met de collega’s het werk te minimaliseren en optimaal gebruik te maken van ieders kennis en kunde.

Brahim is medewerker zorgadministratie, samen met zijn collega’s bij Polypartners en GGMD is hij verantwoordelijk voor de zorgadministratie van GGMD.
Heb je vragen over een patiëntendossier in Careweb, agenda van een zorgverlener, facturatie van geleverde zorg in het kader van Jeugdwet, WMO of GGZ of andere gerelateerde vragen, dan kan je bij hem terecht!

Bij René kan je terecht voor alles wat te maken heeft met in- en verkoopfacturen maar ook voor financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch advies. Daarnaast verzorgt hij het beheer van de financiële systemen, houdt hij zich bezig met rapportages en de ontwikkeling van onze producten en diensten.

Wilma beheert en onderhoudt het gezamenlijke kwaliteitssysteem van de bij PolyPartners aangesloten zorgaanbieders. Ook zorgt zij voor de interne audits bij alle instellingen en adviseert deze in het traject naar certificering.